Nadační fond Křídla pomoci

Nadační fond jsme založili v dubnu 2019. Od té doby jsme částkou 800 tis. Kč  pomohli realizovat 5 projektů, osobních příběhů, které se dotkly našich srdcí. 

Děkujeme všem, kteří se na této podpoře podíleli!

Jak a koho podporujeme

Pomáháme lidem jejichž příběh se dotkne našich srdcí. Převážně dětem, talentovaným, handicapovaným, v nouzi nebo z dětských domovů. Upřednostňujeme náš Zlínský kraj.

Peníze získáváme od dárců nebo prodejem výrobků na námi pořádaných dobročinných trzích. Každý může přispět jednorázovým nebo pravidelným finančním příspěvkem, pomocí s organizací našich trhů, darovat osobně tvořené výrobky nebo jejich nákupem přímo na trzích.

Realizované projekty

06/2019
06/2019

Speciální dvoukolo pro nevidomou pro 15letou Ivu. Byla a dodnes je inspirací pro nás všechny. Od narození s handicapem plave, lyžuje a leze na horolezecké stěně. S nadšením jsme podpořili tuto všestranně nadanou sportovkyni. Od narození je nevidomá Iva inspirací nám všem.

5/2023
5/2023

Přispěli jsme malým i velkým Hadicapákům  na jejich letní prožitkové tábory. Organizace Handicap Zlín se stará o osoby s tělesným a mentálním postižením. Díky těmto akcím mohou mít jejich rodiče čas chvíli pro sebe. 


11/2019
11/2019

Vzali jsme pod křídla matku v nouzi s malým školákem Vítkem, kterým jsme dobudovali nové prostory na bydlení. V té době jejich domek nevyhovoval standardním potřebám celoročního bydlení a tímto projektem jsme jim pomohli žít důstojný život. 


05/2023
05/2023

Vybrali jsme dětem z dětského domova ve Vizovicích peníze, za které mohly být na vodáckém táboře. K dětem patří prožitky a toto poznávání pro ně může být inspirací i do budoucna. 

05/2022
05/2022

Finančně jsme podpořili děti z Krizového centra ve Zlíně, které se ocitly v obtížné  životní situaci. Lidé v této výjimečné zlínské organizaci mají náš obdiv a alespoň takto jsme je mohli nepatrně podpořit. 


12/2023
12/2023

Ježíšek pro děti z dětského domova ve Vizovicích na Chrastěšovské ulici. Seznam dětských přání jsme dokázali proměnit v realitu. Fotky, které jsme dostali po štědrém dni, nám rozbušily naše srdce. Pro tyhle pocity jsme fond založili! 

Hlavní podporovatelé

Judr. Karel Nedbálek a Mudr. Helena Nedbálková, 
VASKY, wingman, svíčkárna LIMA, Baňky Vizovice, Cukrárna KAFE MATÉ

a řada dalších jednotlivců. 

Kontakty

Křídla pomoci, nadační fond, 
třída Tomáše Bati 3296 Zlín, 760 01
IČ: 08049661

Email
fond@kridla-pomoci.cz

Naši práci můžete podpořit zasláním finančních prostředků na náš transparentní účet č. 115-9694950297/0100

Správní rada

Denisa Majerová, předseda správní rady
MUDr. Helena Nedbálková, člen správní rady
Pavla Kováčová, člen správní rady